سکندر تغلق شاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکندر تغلق شاه، هفتمین سلطان سلسله تغلقیه یا همان خاندان تغلق تیمور می‌باشد.


سلطنت

[ویرایش]

همایون خان فرزند میانی ناصرالدین محمد تغلق شاه با عنوان علاءالدین سکندرشاه (حک‌ ۷۹۶ق) جانشین پدر شد.

وفات

[ویرایش]

اما پس از یک ماه و نیم حکومت، بر اثر بیماری درگذشت.
[۱] سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۵۵، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
[۲] فرشته، محمدقاسم، تاریخ، ج۱، ص۱۵۴، لکهنو، ۱۸۶۴م.
[۳] نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۹، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
(۲) فرشته، محمدقاسم، تاریخ، لکهنو، ۱۸۶۴م.
(۳) نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۵۵، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
۲. فرشته، محمدقاسم، تاریخ، ج۱، ص۱۵۴، لکهنو، ۱۸۶۴م.
۳. نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۹، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تغلقیه»، شماره ۳۶۶۶.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان تغلق تیمور»، شماره۶۰۰۶.    جعبه ابزار