سوره یوسف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره یوسف به خاطر بیان یک پارچه و مشروح داستان حضرت یوسف و سرگذشت او با پدر و برادرانش، یوسف نامگذاری شده است. از لحاظ اندازه و حجم از سوره‌های متوسط و مئون است، و ششمین سوره‌ای است که با حروف مقطعه [ الر ] آغاز می‌شود.


سوره یوسف

[ویرایش]

داستان حضرت یوسف (ع) فرزند یعقوب(ع) در این سوره مشروحا بیان شده است. برخلاف سایر قصه‌های قرآن که در چند سوره آمده است، این داستان به نحو یکپارچه آمده و بیشترین آیات این سوره به همین داستان اختصاص دارد و نام یوسف ۲۵ بار در سوره به کار رفته و به این مناسبت یوسف نامگذاری شده است. نام دیگر این سوره یعنی «‌أحسَنُ القَصَص‌» (به معنای بهترین داستان سرایی) نیز با داستان حضرت یوسف ارتباط و مناسبت دارد. این سوره مکی است و به ترتیب مصحف دوازدهمین، و به ترتیب نزول پنجاه و سومین سوره قرآن است. از لحاظ اندازه و حجم از سوره‌های متوسط و مئون است، و ششمین سوره‌ای است که با حروف مقطعه [ =الر ] آغاز می‌شود. دارای ۱۱۱ آیه (در تعداد آیات این سوره در بین قاریان و مفسرین اختلافی وجود ندارد). تعداد کلمات آن ۱۷۹۵ کلمه و تعداد حروف آن ۷۳۰۵ حرف است.

مفاهیم

[ویرایش]

تشریح کامل داستان حضرت یوسف و سرگذشت او با پدر و برادرانش، وقایع و حوادث عبرت انگیز و دربرداشتن نکات آموزنده آن مضون اصلی سوره است.
[۱] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، ص۱۲۴۰ـ۱۲۳۹


جستارهای وابسته

[ویرایش]

قرآن
سوره
آیه

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، ص۱۲۴۰ـ۱۲۳۹


منابع

[ویرایش]

•قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند،تهران: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۶ش.
•دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، تهران: دوستان-ناهید، ۱۳۷۷.


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار