سوء خلق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سوء خلق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوء خلق (اخلاق)، از رذائل اخلاقی به معنای تندخویی
سوء خلق (فقه)، از رذائل اخلاقی به معنای تندخویی و دارای احکام فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار