سه‌شنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسه‌شنبه یکی از ایام هفته می‌باشد و از آن به مناسبت در ابواب مختلف فقهی سخن رفته است.


احکام و اعمال دوشنبه

[ویرایش]

براى روز سه‌شنبه اعمال و احکام خاصى ذکر شده است که به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

← مسافرت


۱. مسافرت در روزهاى شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه، مستحب است.
۲. روزهاى چهارشنبه و جمعه، پیش از نماز جمعه، مکروه است.

← آمیزش


آمیزش با همسر در شب‌ هاى دوشنبه، سه‌شنبه و شب و ظهر پنج‌شنبه و نیز شب، و عصر جمعه، مستحب است.
[۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.


← حجامت


حجامت کردن در روزهاى سه‌شنبه، چهارشنبه و ظهر جمعه، کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۶.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۱-۳۰.    
۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.
۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ج‌۱، ص۷۷۹.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضیلت ایام
جعبه ابزار