سنگدان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنگدان‏ قسمتی از لوله گوارش بعضی جانوران مثل پرندگان است که از جمله نشانه‌های حلال گوشت بودن می‌باشد.


معنای سنگدان

[ویرایش]

سنگدان بخشى از لوله گوارش بعضى جانوران، از قبیل پرندگان می‌باشد که براى خرد کردن غذا به کار مى‏رود.

کاربرد سنگدان در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

سنگدان نشانه‌ای برای حلیت پرنده

[ویرایش]

در موارد شک در حلیت و حرمت پرنده‏اى، سنگدان داشتن یکى از نشانه‏هاى حلال گوشت بودن آن است.
[۱] ریاض المسائل ج۱۲، ص۱۶۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض المسائل ج۱۲، ص۱۶۳.
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۴۱-۵۴۲.    


جعبه ابزار