سنگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنگ‌ جسمی است طبیعی و سخت که در مواردی به عنوان وزنه برای ترازو به کار می‌رود.


معنای سنگ

[ویرایش]


← معنای اول


سنگ در معنای اول، جسم طبیعى سخت ومعدنى است که از اجتماع کانیهاى سازنده پوسته زمین فراهم می‌آید.

← معنای دوم


سنگ در معنای دوم، به معنی وزنه است که در ترازو براى اندازه‌گیرى وزن به کار می‌رود.

کاربرد سنگ در معنای اول در ابواب مختلف فقه

[ویرایش]

از سنگ به معناى نخست در بابهاى طهارت، صلات، اطعمه و اشربه، احیاء موات و حدود سخن گفته‌ اند.

← سنگ در باب طهارت←← سنگ و زمین


سنگ از اجزاى زمین است. بنابر این، احکام مترتب بر عنوان زمین بر سنگ نیز مترتب مى‌گردد، مانند پاک شدن کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن بر آن، جواز تیمم بر آن به قول مشهور، پاک شدن آن در صورت نجس شدن با تابیدن آفتاب و جواز سجده بر آن.

←← استنجا با سنگ


از راههاى تطهیر مخرج غایط، استنجا با سنگ است که بر مخرج غایط کشیده مى‌ شود.

← سنگ در باب اطعمه و اشربه←← خوردن سنگ


به قول برخى خوردن سنگ حرام است؛
[۱] الشرح الصغیر ج۳، ص۱۰۹.
لیکن برخى در حرمت آن اشکال کرده‌ اند؛ بلکه برخى آن را حرام ندانسته‌ اند، مگر آنکه براى بدن زیان داشته باشد.
[۵] وسیلة النجاة ص۶۲۲.
[۶] مهذب الأحکام ج۲۳، ص۱۵۸.


← سنگ در باب احیاء موات←← سنگ چینى


سنگ چینى اطراف زمین موات موجب حق اولویت براى سنگ چین کننده مى‌ شود.

← سنگ در باب حدود


از جمله کیفرهاى تعیین شده در شرع مقدس، سنگسار است که حد زناکار محصن مى ‌باشد.

کاربرد سنگ در معنای دوم در ابواب فقه

[ویرایش]

از سنگ به معناى دوم در باب تجارت و ضمان سخن گفته‌ اند.

← سنگ در باب تجارت


در معامله، وزن کالاى وزنى باید معلوم باشد؛ از این رو، سنگ ترازویى که کالا با آن وزن مى‌ شود اندازه آن باید معلوم باشد.

← سنگ در باب ضمان


چنانچه پس از معامله معلوم شود سنگ ترازو سبک‌تر از مقدار اسمى آن بوده -به عنوان مثال، سنگ یک کیلویى، در واقع نهصد گرم بوده است- فروشنده نسبت به آن مقدار ضامن است


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الشرح الصغیر ج۳، ص۱۰۹.
۲. کفایة الأحکام ج۲، ص۶۱۱.    
۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۵۶.    
۴. مستندالشیعة ج۱۵، ص۱۶۲.    
۵. وسیلة النجاة ص۶۲۲.
۶. مهذب الأحکام ج۲۳، ص۱۵۸.
۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۵۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳۹-۵۴۰.    


رده‌های این صفحه : سجده | فقه | مطهرات | نماز
جعبه ابزار