سنن احمد بن شعیب نسایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسایی


معرفی کتاب

[ویرایش]

او کتابی به نام خصائص در فضائل امیرالمؤمنین دارد و خود می گوید: وقتی وارد شام شدم مردم آن سامان را منحرف از علی علیه السلام یافتم، از این رو به نگارش این کتاب روی آوردم تا باعث هدایت آنان شود
[۱] سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۲۹.
. گویند: پس از تألیف این کتاب شامیان از او خواستند تا کتابی درباره فضائل معاویه بنویسد، اما نسایی گفت: چه بنویسم درباره کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: لا اشبع الله بطنه ؛ خداوند شکمش را سیر نکند. آنان با شنیدن این سخن او را مورد هجوم قرار داده و پس از ضرب و شتم از شهر بیرون کردند که همین حادثه به فوت او در مکه انجامید
[۲] سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۳۳.
.
نسایی در آغاز، کتاب مفصّلی درباره احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراهم ساخت و آن را السنن الکبری نامید و در آن روایات صحیح، روایات حسن و روایات ضعیف را گرد آورد و هنگامی که آن را به امیر رمله تقدیم کرد او از نسایی پرسید: آیا همه روایات سنن صحیح است؟ نسایی پاسخ داد: در این کتاب احادیث صحیح، حسن و روایاتی نزدیک به آنها را گرد آورده ام. امیر رمله به او گفت: احادیث صحیح را از آن استخراج کن. نسایی در پی این درخواست به تلخیص و استخراج احادیثِ صحیح السنن الکبری پرداخت و نام آن را السنن المجتبی گذاشت که همان سنن معروف اوست، که از آن به السنن الصغیر نیز یاد می شود و از طریق این سنی روایت شده است.
با توجه به ضابط و متقن بودن نسایی و اعمال شرائط سخت تر از بخاری و مسلم در انتخاب روایات، سنن او در ردیف صحاح سته به عنوان کتاب معتبر شناخته شد، به گونه ای که برخی آن را به خاطر صحت روایات و تنظیم ابواب فقهی همتای سنن ابو داود، یا در مرتبه ای پس از آن دانسته اند
[۳] به نقل از مقدمه سنن نسایی، ص ۵.
.
نسایی از راویان ضعیف، روایات بس اندکی نقل کرده است. با این حال ابن کثیر معتقد است: در سنن نسایی راویان مجهول و نیز روایات ضعیف، معلل و منکر آمده است
[۴] به نقل از اضواء علی السنه المحمدیه، ص ۳۳۵.
. از جمله اشکالات سنن نسانی تکرار بیش از حدّ روایات در آن است که از این جهت در میان صحاح سته منحصر به فرد است. به عنوان مثال روایت نیت شانزده بار در کتاب او تکرار شده است
[۵] علم الحدیث، ص ۵۴.
. در سنن نسایی ۵۷۶۱ روایت آمده است
[۶] اصول الحدیث، ص ۳۲۵.
.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۲۹.
۲. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۳۳.
۳. به نقل از مقدمه سنن نسایی، ص ۵.
۴. به نقل از اضواء علی السنه المحمدیه، ص ۳۳۵.
۵. علم الحدیث، ص ۵۴.
۶. اصول الحدیث، ص ۳۲۵.


منبع

[ویرایش]