سلیمانیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمانیه از فرقه‌هاى زیدیه می‌باشد.


فرقه سلیمانیه

[ویرایش]

فرقه سلیمانیه از انشعاب‌هاى زیدیه و پیروان سلیمان بن جریر به شمار مى‏‌روند.

عقاید سلیمان

[ویرایش]

سلیمان، امامت را شورایى مى‏‌دانست که با بیعت مردم، بلکه دو مرد از بزرگان مسلمانان با فردى به عنوان امام منعقد مى‏‌شود. وى امامت مفضول را با وجود فرد افضل، صحیح مى‏‌دانست.

← قبول داشتن ابوبکر و عمر توسط سلیمان


پیشوایى ابوبکر و عمر را قبول داشت؛ زیرا معتقد بود مردم آن دو را انتخاب کرده‏‌اند. گاهى نیز مى‌‏گفت: با وجود حضرت علی علیه السّلام، انتخاب آن دو توسط مردم، خطا بود؛ لیکن این خطا در حدّى نبود که موجب فسق گردد.

← کافر دانستن عثمان توسط سلیمان


سلیمان، عثمان را قبول نداشت و او را کافر مى‏‌دانست.
[۱] الملل و النحل ج۱، ص۱۴۱.


سلیمانیه و شیعه

[ویرایش]

سلیمانیه از فرقه‏‌هاى شیعه به شمار نمى‏‌رود؛ زیرا قائل به خلافت ابوبکر و عمر مى‌‏باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الملل و النحل ج۱، ص۱۴۱.
۲. المهذب البارع ج۳، ص۶۰.    
۳. کشف الرموز ج۲، ص۵۰.    
۴. جامع المقاصد ج۹، ص۴۳.    
۵. مسالک الأفهام ج۵، ص۳۴۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳۰.    


رده‌های این صفحه : اسماعیلیه | فرق شیعه | فرق و مذاهب
جعبه ابزار