سلامتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلامتى یک حالت سالم و بیمار نبودن جسم می باشد.


معنای سلامتی

[ویرایش]

سالم و بى عیب بودن و بیمار نبودن را سلامتی می گویند.

کاربرد سلامتی در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهاى طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد، نکاح، کفارات، لعان، قصاص و دیات سخن گفته‏اند.

← سلامتی در باب طهارت


مستحب است انسان در حال سلامتى کفن، سدر و کافور خود را تهیه کند.
[۱] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۳۰ م ۵۸۴.


← سلامتی در باب صلات


از شرایط وجوب حضور در نماز جمعه، بیمار نبودن است؛ چنان که سلامت از کوری و لنگی نیز شرط وجوب آن است.
[۴] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۸۶۹.

در اینکه سلامت از جذام، برص و کوری از شرایط امامت نماز جمعه و جماعت است یا نه، اختلاف است.

← سلامتی در باب زکات


در زکات انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در صورت سالم بودن تعداد نصاب، پرداخت حیوان معیوب و بیمار کفایت نمى‏کند.
[۸] مستمسک العروة ج۹، ص۸۸.


← سلامتی در باب حج


وجوب حج مشروط به استطاعت و تحقق استطاعت منوط به متمکن بودن فرد از امورى، از جمله برخوردارى از سلامت و توانایى جسمى براى رفتن به مکه و به جا آوردن مناسک حج است.
از شرایط قربانی در حج، سالم بودن آن است. بنابر این، قربانى لنگ و یا یک چشم کفایت نمى‏کند.

← سلامتی در باب جهاد


از شرایط وجوب جهاد ابتدایی، سلامت از کورى، زمین‏گیرى و بیمارى بازدارنده از دویدن و سوار شدن است.

← سلامتی در باب نکاح


مستحب است عقیقه سالم و بى عیب باشد.
آیا در حضانت، سلامت از بیمارى مسرى خطرناک، از قبیل پیسی و جذام، شرط است یا نه؟ مسئله اختلافى است.
[۱۵] الأنوار اللوامع ج۲، ص۳۴۰.


← سلامتی در باب لعان


از شرایط صحّت لعان، سلامت ملاعَنه (زن لعان شده) از کرى و لالى است.

← سلامتی در باب کفارات


از شرایط برده‏اى که به عنوان کفاره آزاد مى‏شود، سالم بودن او از عیبهایى است که موجب آزادى قهری وى مى‏گردد، مانند کورى، جذام و زمین گیرى.

← سلامتی در باب قصاص


از شرایط قصاص اعضاى بدن، همسانى عضو آسیب رساننده با عضو آسیب دیده از حیث سالم و شَل بودن است. بنابر این، دست سالم در برابر دست شل قصاص نمى‏شود؛ لیکن اگر عضو جانى شَل باشد، در برابر عضو سالم قصاص مى‏شود.

← سلامتی در باب دیات


از شرایط حیوان پرداختى به عنوان دیه قتل، سالم بودن آن از عیب و بیمارى (معیوب و بیمار نبودن) است؛ چنان که سلامت از عیب در دیگر چیزیهایى که به عنوان دیه پرداخت مى‏گردد نیز شرط است.
[۱۹] تحریرالوسیلة ج۲، ص۵۵۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۳۰ م ۵۸۴.
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۵۷.    
۳. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۶۱-۲۶۳.    
۴. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۸۶۹.
۵. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۹۷-۲۹۹.    
۶. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۸۱-۳۸۳.    
۷. العروة الوثقی ج۴، ص۴۰.    
۸. مستمسک العروة ج۹، ص۸۸.
۹. مستند الشیعة ج۱۱، ص۶۴.    
۱۰. العروة الوثقی ج۴، ص۴۱۶.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۳۹.    
۱۲. الروضة البهیة ج۲، ص۳۸۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۶۸.    
۱۴. مسالک الأفهام ج۸، ص۴۲۸-۴۲۹.    
۱۵. الأنوار اللوامع ج۲، ص۳۴۰.
۱۶. جواهر الکلام ج۳۴، ص۳۰.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲۰۴.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۴۸-۳۴۹.    
۱۹. تحریرالوسیلة ج۲، ص۵۵۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۱۹-۵۲۰.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | جهاد | حج | زکات | فقه | نماز جمعه
جعبه ابزار