سلاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



برای مقالات مرتبط، سلاح (مقالات دیگر) را ببینید.
ابزار جنگی را سلاح گویند. سلاح شامل ابزار حفظ مانند کلاه خود و سپر و غیره و نیز ابزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‌شود. از آن در بابهاى صلات، حج، جهاد، تجارت، سبق و رمایه، صید و ذباحه، ارث و حدود سخن گفته‌اند.


تعریف سلاح

[ویرایش]

سلاح به ابزارى اطلاق مى‌شود که براى نبرد با دشمن ساخته شده است؛ خواه براى حفظ بدن در برابر یورش دشمن باشد، مانند کلاه خود، سپر و زره، یا براى تهاجم و ضربه زدن به دشمن، مانند تفنگ، شمشیر و نیزه.

سلاح در باب صلات

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، نماز گزاردن در جایى که سلاح آشکار پیش روى نماز گزار قرار دارد، مکروه است. برخى قائل به حرمت شده‌اند.

← آشکار کردن سلاح در مسجد


به تصریح برخى، آشکار کردن سلاح در مسجد مکروه است؛

← آویختن سلاح در مسجد


چنان که آویختن سلاح در مسجد اکبر مکروه مى‌باشد. در غیر مسجد اکبر، آویختن در غیر جهت قبله کراهت ندارد.
[۵] البیان، ص۱۳۶.
[۷] کشف الغطاء ج۳، ص۸۴.

البته در اینکه مراد از مسجد اکبر، مسجد الحرام است یا مسجد جامع شهر اختلاف است.
[۹] بحار الأنوار، ج۸۳، ص۳۶۴.


← همراه بردن سلاح در نماز عید


همراه بردن سلاح هنگام بیرون رفتن براى نماز عید در فرض نداشتن عذر- همچون بیم از دشمن- کراهت دارد.

← همراه داشتن سلاح در نماز خوف


همراه داشتن سلاح هنگام اقامه نماز خوف براى هر دو گروه نماز گزاران و نگهبانهاى آنان، واجب است. از برخى قدما استحباب آن براى نماز گزاران نقل شده است.

سلاح در باب حج

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، حمل سلاح برای محرم جز در حال ضرورت جایز نیست. برخى، آن را مکروه دانسته‌اند.

← همراه داشتن سلاح در سفر


همراه داشتن سلاح در سفر مستحب است؛

← ورود به حرم با سلاح


لیکن ورود به حرم با سلاح مکروه است، مگر آنکه روى آن پوشیده باشد.

سلاح در باب جهاد

[ویرایش]

به تصریح قرآن کریم،
مسلمانان باید همیشه براى جهاد و دفاع آمادگی داشته باشند و نیرو و ابزار جنگ را از پیش فراهم کنند.
[۱۷] فقه القرآن، ج۱، ص۳۳۳.


← خرید ابزار سپاه از بیت المال


از مصارف بیت المال خرید ابزار مورد نیاز سپاه اسلام است.

← سلاح دشمن بعد از کشته شدن


در جنگ با دشمنان اسلام، سلاح کشته آنان جزء سلب به شمار مى‌رود و با شرایطى از آنِ قاتل او است نه جزء غنایم جنگی.

← شرط عدم دسترسی به سلاح بر ذمیان


سزاوار است حاکم اسلامی امورى را بر ذمّیان شرط کند که ممنوعیت شمشیر به خود آویختن و تهیه و همراه داشتن سلاح از آن جمله است.

سلاح در باب تجارت

[ویرایش]

فروش سلاح به دشمنان دین که در حال جنگ با مسلمانان اند یا به انگیزه تجهیز و تقویت آنان علیه مسلمانان، هرچند در حال جنگ نباشند، حرام و معامله باطل است. برخى، فروش آن را در هر وضعیت حرام دانسته‌اند.

سلاح در باب سبق و رمایه

[ویرایش]

مسابقه تیر اندازی با تیر و کمان و نیز بنابر قول برخى معاصران با اسلحه جدید جنگی با شرط بندی جایز است.

سلاح در بابت صید و ذباحه

[ویرایش]

کشتن شکار با سلاح سرد و گرم با شرایطى موجب حلال شدن آن خواهد شد.

سلاح در باب ارث

[ویرایش]

سلاح شمشیر جزو حبوه است و به پسر بزرگ میت به ارث مى‌رسد. دیگر سلاحها، همچون تفنگ و خنجر جزو حبوه به شمار نمى‌رود.
برخى، در این نوع سلاحها احتیاط را در مصالحه با دیگر وارثان دانسته‌اند.

سلاح در باب حدود

[ویرایش]

کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بر کشد و یا اقدام به حمل آن کند محارب به شمار رفته، حدّ محاربه بر وى جارى مى‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الخلاف، ج۱، ص۵۰۶.    
۲. مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۰۹.    
۳. ذکری الشیعة، ج۳، ص۱۳۵.    
۴. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۸۶.    
۵. البیان، ص۱۳۶.
۶. ذکری الشیعة ج۳، ص۱۲۴.    
۷. کشف الغطاء ج۳، ص۸۴.
۸. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۹۹.    
۹. بحار الأنوار، ج۸۳، ص۳۶۴.
۱۰. جواهرالکلام، ج۱۱، ص۳۹۰.    
۱۱. الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۲۸۲-۲۸۳.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۲.    
۱۴. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۲۵.    
۱۵. مستند الشیعة، ج۱۳، ص۳۲۶.    
۱۶. انفال/سوره۸، آیه۶۰.    
۱۷. فقه القرآن، ج۱، ص۳۳۳.
۱۸. المبسوط، ج۲، ص۷۵.    
۱۹. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۹۰.    
۲۰. قواعد الأحکام، ج۱، ص۴۸۳.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸-۳۰.    
۲۲. منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۱۹.    
۲۳. منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۱۵۹.    
۲۴. الروضة البهیة، ج۸، ص۱۱۰-۱۱۱.    
۲۵. منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۳۶۱.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۱۲-۵۱۴.    






جعبه ابزار