سفیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سفیه ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

سفیه (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای فرد سبک عقل و ناتوان در حفظ مال
سفیه (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای فرد ناتوان در اداره اموال خویش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار