سفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسَفَه به معنای ضد رشد
[۱] حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷۶.
و تبذیر است.
[۲] المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۱، ص۳۳۲.معنای سفه

[ویرایش]

سفه در متون فقهی یکی از اسباب حجر معرفی شده است و گفته‌اند که سفه مقابل رشید است.
بنابراین سفیه به‌معنای مبذر و کسی است که مال خویش را اصلاح و حفظ ننموده و در غیر اغراض صحیحه صرف می‌نماید یا در معامله فریب می‌خورد.
[۳] مسالک‌الإفهام، ج۱، کتاب حجر.
[۴] شرایع‌الإسلام، ج۲، ص۱۰۱.
[۵] مجمع‌البحرین، ص۶۰۴.
[۶] ریاض‌المسائل، ج۱، کتاب حجر.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷۶.
۲. المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۱، ص۳۳۲.
۳. مسالک‌الإفهام، ج۱، کتاب حجر.
۴. شرایع‌الإسلام، ج۲، ص۱۰۱.
۵. مجمع‌البحرین، ص۶۰۴.
۶. ریاض‌المسائل، ج۱، کتاب حجر.


منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۰۹-۱۱۰.


رده‌های این صفحه : حجر | فقه
جعبه ابزار