سعید بن بهدل شیبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعید بن بهدل شیبانی، از شورشیان حروری بود و سرانجام به سال ۱۲۷ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سعید بن بهدل (بحدل) شیبانی، از شورشیان حروری بود. پس از کشته شدن ولید بن یزید ـ که در سال ۱۲۶ ق رخ داد ـ از دل‌مشغولی مروان بن محمد به امر شام بهره جسته و همراه دویست تن از مردم جزیره فرات که ضحاک بن قیس شیبانی نیز با آنان همراه بود، خروج کرد. سعید روانه بغداد شد، ولی پیش از آن‌که کار او بالا گیرد، در میان راه مرد. پس از وی، ضحاک بن قیس رهبری حروریان را به‌عهده گرفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۹۲.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۳۱۶.    
۳. ابن خیاط، ابو عمرو بن ابی هبیره، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۲۷.

جعبه ابزار