سرعت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتندى و شتاب در حرکت یا کار را سرعت گویند. از احکام مرتبط با آن در بابهایى نظیر طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند.


شتاب در اعمال نیک

[ویرایش]

قرآن کریم در مقام ستایش مؤمنان، شتاب در کارهاى خیر را از ویژگیهاى آنان مى‌شمارد؛ چنان که در آیه‌اى دیگر به آنان دستور مى‌دهد: «به سوى مغفرت و آمرزش پروردگارتان و بهشتى که پهناى آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته است، بشتابید».

← سرعت در مغفرت الهی


مراد از سرعت گرفتن در مغفرت الهى، شتاب در به جا آوردن کارهاى خیر و طاعت است که سبب آمرزش مى‌باشد؛ از این رو، در جاهاى متعدد در فقه بر استحباب انجام دادن عملى از اعمال خیر، به این گونه آیات استدلال شده است.
[۶] مدارک العروة، ج۸، ص۲۲۱.


سرعت در احکام

[ویرایش]

علاوه بر موارد فوق ،احکامی هم برای سرعت در فقه مطرح شده است.

← حرکت دادن شتابان جنازه


شتابان حرکت دادن جنازه جهت دفن، هنگام تشییع مکروه است.

← سریع گزاردن نماز جماعت


سریع گزاردن نماز جماعت جز در صورت تمایل داشتن مأمومان به طول دادن آن، مستحب است.

حرکت تند هنگام سعی

[ویرایش]

تند حرکت کردن هنگام سعی بین صفا و مروه مستحب است.

سرعت در وادی محسّر

[ویرایش]

بر حاجی مستحب است در مشعر هنگام رسیدن به وادی محسّر از آن جا با سرعت بگذرد.

← رفتار با چارپا


کسى که با چارپا سفر مى‌کند، سزاوار است هنگامى که به سرزمین علف زار و سرسبز مى‌رسد، بر حیوان آسان گیرد و در حرکت شتاب نکند، لیکن از سرزمین خشک با سرعت بگذرد.

سخن گفتن سریع بر اثر جنایت

[ویرایش]

چنانچه سخن گفتن فردى بر اثر جنایت، سرعت پیدا کند، به گونه‌اى که عیب به شمار رود، بر جانی ارش ثابت مى‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۱.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۳۱۹.    
۴. حلی، ابن فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۹۴-۹۵.    
۵. اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج۳، ص۷۵.    
۶. مدارک العروة، ج۸، ص۲۲۱.
۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة ج۸، ص۳۸۴.    
۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۹۶.    
۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۹۹.    
۱۰. حلی، یحیی بن سعد، الجامع للشرائع، ص۳۹۸.    
۱۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۱۶-۲۱۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۳۱-۴۳۲.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | حج | سعی | فقه | نماز جماعت
جعبه ابزار