سبزواری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبزواری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم حسینی مقدس سبزواری اصفهانی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزده هجری
ملاهادی سبزواری، از مشاهیر علما و فلاسفه شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری، فقیه، مفسر و قرآن‌پژوه بزرگ جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام در دوره معاصر
کاشفی سبزواری، کمال‌الدین حسین بن علی واعظ کاشفی سبزواری مؤلف «جواهر التفسیر»، از علمای قرن نهم و دهم هجری قمری
محقق سبزواری، از علمای قرن یازدهم هجری قمری
محمدابراهیم سبزواری‌، ملقب به «وثوق الحکماء»، یکی از شاگردان حاج ملا هادی سبزواری و آقا میرزا محمد امجد سبزواری
محمد بن محمد میرلوحی سبزواری‌، ملقب به میرلوحی و دارای نام مستعار نقیبی، دانشمند پرآوازه شیعی
محمد سبزواری نجفی، مفسر تفسیر ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، از مفسران معاصر قرآن
میرسیدحسن سبزواری، ملقب به امین‌الشریعه، از مشاهیر علما، فضلا و ادبای مشروطه‌خواه ایران در قرن سیزدهم و چهاردهمن هجری
سیدحسین شهودی سبزواری اصفهانی، شاعر ادیب و از سخنوران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری
سیداسماعیل بن اسداللّه حسینی سبزواری اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن چهارده هجری و از شاگردان میرزا حبیب‌اللّه رشتی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار