• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سامره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسامره فرقه‏اى از یهود است که اعتقادات دین خاصی دادند.


۱ - فرقه سامره

[ویرایش]

سامریان گروهى از یهودند که با دیگر یهودیان در بعضى باورهاى دینى اختلاف دارند. آنان بنابر آنچه گفته شده تنها به نبوت حضرت موسی، هارون و یوشع علیهم السّلام اعتقاد دارند و پس از ایشان، نبوت هیچ پیامبرى را قبول ندارند، جز یک پیامبر که معتقدند تورات آمدنِ او را بشارت داده است و او به حکم تورات حکم مى‏کند.

۲ - قبله سامره

[ویرایش]

قبله فرقه یاد شده کوه طور است که خداوند بر آن با حضرت موسی‏ علیه السّلام سخن گفته است. آنان معتقدند خداوند حضرت داوود را به بناى بیت المقدس بر این کوه امر کرده بود؛ لیکن وى مخالفت کرد.
[۲] کتاب الملل والنحل ج۱، ص ۱۹۹-۲۰۰.


۳ - کاربرد سامره در ابواب فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده به مناسبت در باب جهاد و نکاح به کار رفته است.

۴ - اقوال فقها در مورد سامره

[ویرایش]

به قول برخى، سامریان در صورتى که با دیگر یهودیان در فروع دین اختلاف داشته باشند، مشمول احکام اهل کتاب‏ می باشند؛ اما اگر اختلافشان با آنان در اصول دین باشد، محکوم به حکم سایر کفار میباشند.
[۴] التنقیح الرائع ج۳، ص۱۰۰.

برخى دیگر گفته‏اند: اگر آنان خود را منتسب به حضرت موسی‏ علیه السّلام بدانند و تورات را قبول داشته باشند، محکوم به احکام اهل کتاب‏اند، هرچند اختلافشان با دیگر فرقه‏هاى یهود در اصول دین باشد.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف اللثام ج۷، ص۲۱۶.    
۲. کتاب الملل والنحل ج۱، ص ۱۹۹-۲۰۰.
۳. قواعد الاحکام ج۳، ص۳۷.    
۴. التنقیح الرائع ج۳، ص۱۰۰.
۵. جامع المقاصد ج۳، ص۴۴۸-۴۴۹.    
۶. الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۲۴.    
۷. جواهر الکلام ج۳۰، ص۴۵-۴۶.    


۶ - منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۵۸.رده‌های این صفحه : ادیان و مذاهب | اهل کتاب | فقه | یهود
جعبه ابزار