سال 94 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال نود و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند درگذشت همه فقهای مدینه، وقوع زمین‌لرزه‌هایی به مدت چهل روز در شام، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین‌های روم، ماوراءالنهر، هند و اسپانیا‌-اندلس و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوبکر مخزومی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• این سال، سال فقها (سنة الفقهاء) نام گرفت، زیرا طی آن سال، همه فقهای مدینه از دنیا رفتند.
موسی بن نصیر، اشبیلیه را مرکز حکومت‌ اندلس قرار داد.
• موسی بن نصیر، دو پیک نزد ولید فرستاد تا مژده پیروزی را به او بدهند، ولید نیز ولایت‌ اندلس را به دیگر مناطق تحت امر او، یعنی، افریقیه و مغرب ضمیمه کرد.
• برکنار کردن امپراتور روم، فیلیپیکوس باردان و نصب دستیارش انستاس دوم به عنوان امپراتور جدید روم.
• زمین لرزه‌هایی به مدت چهل روز در شام به وقوع پیوست که موجب ویرانی بعضی شهرها، به‌ویژه شهر انطاکیه شد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین‌های روم، ماوراءالنهر، هند و اسپانیا‌-اندلس:
عباس بن ولید، شهر انطاکیه را از رومیان باز پس گرفت.
• لشکرکشی‌های عبدالعزیز بن ولید، ولید بن هشام و یزید بن ابی‌کبشه به سرزمین روم و نزدیک‌تر شدن مسلمانان به تنگه بُسفور.
قتیبة بن مسلم، امیر خراسان، به بعضی شهرهای بین رود جیحون (آمودریا) و سیحون (سیر دریا) مثل شاش و فرغانه و کاسان حمله برد.
محمد بن قاسم به سرزمین هند لشکر کشید.
• موسی بن نصیر در ناحیه «طلبیره» نزدیک «طلیطله» به طارق بن زیاد پیوست در این زمان رودریک با سپاه انبوهی به سوی آنان حرکت کرد. طی نبرد شدیدی که میان دو طرف رخ داد، رودریک به قتل رسید و سپاهیانش شکست خوردند که پس از آن، مسلمانان بر طلیطله پایتخت «قوط»‌ها چیره شده و دولت آنان منقرض گردید.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابوبکر مخزومی.
ابوبیهس.
سعید بن جبیر.
سعید بن مسیّب.
طلق عنزی.
عروة بن زبیر.
عطاء بن یسار.
علی زین‌العابدین.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۶۴.

جعبه ابزار