سال 385 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سیصد و هشتاد و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: انتصاب حسن بن عمّار به وزارت عزیز فاطمی، حملات رومیان به برخی مناطق شام، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند: صاحب بن عباد و ... .


رویدادها

[ویرایش]
- عزیز فاطمی، حسن بن عمّار را به وزارت برگزیده، به او لقب امین می‌دهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]
- امپراتور باسیل دوم در رأس سپاهی، عازم شام شد و بر شیزر و حمص دست یافت، ولی به دلیل تسخیرناپذیری دژها و حصار شهرِ طرابلس، نتوانست آنها را تسخیر کند.

درگذشتگان

[ویرایش]
محمد بن سکره
اعین بن اعین
ابوالحسن دارقطنی
• صاحب بن عباد
ابوعبدالرحمان عتقی
وأواء دمشقی

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۵.

جعبه ابزار