• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 230 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و سی هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب سردار ایتاخ به ولایت مصر، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های حجاز، ارمنستان و ایتالیا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند اشناس ترک و ... .


۱ - رویداها

[ویرایش]

• درگذشت عبدالله بن طاهر امیر خراسان و نصب پسرش طاهر دوم.
• سردار اشناس مرد و سردار ایتاخ به ولایت مصر منصوب شد. او این اختیار را داشت تا هر که را بخواهد به ولایت مصر منصوب کند لذا هرثمة بن نضر جبلی را بر مصر گمارد.
• واثق بر احمد بن خصیب، منشی اشناس، به سبب سوء استفاده از اموال به دست آمده از مناطق تحت حکومت اشناس، که شامل جزیره، شام، مصر و مغرب بود خشم گرفته و او را همراه با خانواده‌اش مورد شکنجه قرار داد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های حجاز، ارمنستان و سیسیل:
- نفوذ اغلبیان در «سیسیل» و دست یافتن بر تعدادی از دژها که شکست ارتش بزرگ بیزانس را در پی داشت.
- اعراب بنی‌سلیم، برای خود خلیفه‌ای به نام عزیزة الخفافیتعیین کردند و به نواحی مدینه شبیخون زدند. واثق لشکری به فرماندهی بغای کبیر به سوی آنان روانه کرد. او با کشتن عده‌ای و به اسارت در آوردن گروهی دیگر شورش را سرکوب کرد.
- در این قیام مردم عرب و ارمنی و دیگر ساکنان ارمنستان شورش کردند. امیر ارمنستان (خالد بن یزید) راهی جنگ با شورشیان شد، اما پس از‌اندک زمانی مرگ او را در می‌رباید. واثق ارتشی به فرماندهی احمد بن بسطام به آن جا فرستاد. و او با شدت تمام فتنه را سرکوب کرده، امنیت را به آن جا بازگرداند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
• اشناس ترک.
خالد بن یزید شیبانی.
عبدالله بن طاهر.
ابوعبدالله محمد بن سعد زهری.
محمد بن یزداد.
یحیی بن منجم.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۰۱.

جعبه ابزار