سال 103 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب عبدالرحمان بن ضحاک بر مدینه، عزل مسلمة بن عبدالملک از ولایت عراق، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم،آذربایجان، ارمنستان، اسپانیاـ‌اندلس و دریای مدیترانه و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند سعید خذینه و.... .


رویدادها

[ویرایش]

محمد بن یزید از ولایت افریقیه برکنار شد و به‌جای او بشر بن صفوان، امیر مصر، به امارت افریقیه تعیین گردید و برادرش، حنظلة بن صفوان، امیر مصر شد.
• باز گرداندن جراح حکمی به امارت ارمنستان و آذربایجان.
عبدالرحمان بن ضحاک علاوه بر مدینه به امارت مکه هم رسید.
• عزل مسلمة بن عبدالملک از ولایت عراق و جانشینی عمر بن هبیره فزاری به‌جای وی.
• عمر بن هبیره، امیر عراق و ناحیه مشرق، سعید خذینه را از امارت خراسان عزل کرد و سعید بن عمر حرشی را امیر آن سامان گرداند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم،آذربایجان، ارمنستان، اسپانیاـ‌اندلس و دریای مدیترانه:

عباس بن ولید بن عبدالملک به سرزمین روم لشکر کشید.
جراح حکمی، امیر ارمنستان و آذربایجان به ترکستان و لان یورش می‌برد و «بلنجر» و دژهای پیرامون آن‌جا را فتح کرد.
عنبسة بن سحیم، امیر‌ اندلس، به درون خاک فرانسه نفوذ کرد و به نواحی «رون» و «پروفانس» و «لیون» و «بورگون» تا مناطق علیای رون حمله برد.
• یورش ناوگان ناحیه مغرب، بر جزیره ساردینی (ایتالیایی: ساردینا) به فرماندهی مسروق یحصبی.

درگذشتگان

[ویرایش]

سعید خذینه.
شعبی.
صالح کاتب.
عبدالله بن موسی بن نصیر.
مجاهد بن جبیر.
محمد بن یزید.
یحیی بن وثّاب.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۸۷.

جعبه ابزار