سال 101 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند خلافت یزید دوم فرزند عبدالملک بن مروان، انتصاب عبدالرحمان بن ضحاک بن قیس فهری به ولایت مدینه، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین اسپانیاـ‌اندلس و شورش خوارج و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عمر بن عبدالعزیز و... .


رویدادها

[ویرایش]

• درگذشت عمر بن عبدالعزیز و خلافت یزید دوم فرزند عبدالملک بن مروان.
• عمر بن عبدالعزیز دستور داد یزید بن مهلب را زندانی کنند، اما او از زندان گریخت.
• یزید بن عبدالملک برادرش، مسلمه را به امارت عراق و مشرق گمارد و او نیز دامادش، سعید بن عبدالعزیز اموی، معروف به سعید خُذینه را به ولایت گمارد.
• عزل اسماعیل بن عبیدالله بن ابی‌مهاجر دینار از ولایت افریقیه و نصب یزید بن ابی‌مسلم ثقفی‌ به‌جای او.
• نصب بشر بن صفوان کلبی بر مصر به‌جای ایوب بن شرحبیل.
• عزل ابوبکر بن حزم از ولایت مدینه و نصب عبدالرحمان بن ضحاک بن قیس فهری به‌جای وی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین اسپانیاـ‌اندلس و شورش خوارج:
سمح بن مالک، امیر‌ اندلس، شهر «اربونه» را به تصرف درآورد.
یزید بن مهلب، که از زندان عمر بن عبدالعزیز گریخته بود، در عراق علیه امویان قیام کرد و بر بصره چیره شد. مردم نیز با بیعت خود، سر به اطاعت او نهادند.
مسلمة بن عبدالملک، امیر عراق طی نبردی که نزدیک کوفه رخ داد، شورش خوارج را فرو نشاند و پیشوایشان «شوذب» را به قتل رساند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن ابجر کنانی.
ابن انعم.
شوذب شیبانی.
عایشه بنت طلحه تیمی.
عمر بن عبدالعزیز.
محمد بن مروان اموی.

منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۸۰.

جعبه ابزار