زیرکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیرکی از عناوینی است که در کودک وقتی که می خواهد در اموال خود تصرف کند مطرح می شود.


معنای زیرکى

[ویرایش]

زیرکى تیز فهمى و باهوشی است.

← کاربرد زیرکی در فقه


از آن به مناسبت در باب حجر سخن گفته‏اند.
کودک تا زمانى که بالغ و رشید نشده، و سفیه تا وقتى که به رشد نرسیده از تصرف در اموال خود منع شده‏اند. از راههاى احراز رشد در آنان، آزمودن ایشان به داد و ستد است تا از این طریق، زیرکى آنان و فریب نخوردنشان در معاملات محرز گردد.
[۲] وسیلة النجاة ص۴۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۱.    
۲. وسیلة النجاة ص۴۸۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۳۷.    


رده‌های این صفحه : حجر | فقه
جعبه ابزار