زیدی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه زیدی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

زیدیه، زیدی یا زیدیه، یکی از مذاهب شیعی، قائل به امامت زید بن علی بن الحسین (علیه السلام)
زیدی (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ ذمّ راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار