زیتون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیتون میوه ای مبارک وبهشتی است و روایاتی در این باب وارد شده است.


شکل زیتون

[ویرایش]

زیتون میوه‏اى بیضی شکل، سفت و گوشتى به اندازه توت است. درخت زیتون نیز همانند درخت توت می باشد.

← فضیلت زیتون


در روایات، درخت زیتون، درختى مبارک شمرده شده و روغن آن غذاى پیامبران معرفى گردیده است.

← کاربرد زیتون در فقه


از آن در باب زکات و تجارت سخن گفته‏اند.

← حکم زیتون در زکات


از برخى قدما نقل شده که زکات به روغن و میوه درخت زیتون کاشته شده در زمین عشریه تعلّق مى‏گیرد.

← حکم زیتون در تجارت


در ربا ، میوه و روغن زیتون یک جنس محسوب مى‏شوند و در نتیجه فروش یکى در برابر دیگرى با زیادى در یک طرف، ربا و حرام است.
بنابر قول گروهى، احتکار در روغن زیتون نیز ثابت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۵۰۱-۵۰۲.    
۲. مختلف الشیعة ج۳، ص۱۹۷.    
۳. جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۵۰.    
۴. کتاب المکاسب ج۴، ص۳۶۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۳۵.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | معاملات
جعبه ابزار