زندان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «زندان» است.


معنی زندان

[ویرایش]

زندان جايى است كه متّهمان و محكومان را در آن نگاه دارند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۷۵۳.
معادل عربى آن سجن و محبس است.
در اين‌ عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «سجن» و مشتقّات آن و نيز «حصير»، «امسكوا» و «يثبتوا» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار زندان (قرآن)، آزادی از زندان (قرآن)، تاریخ زندان (قرآن)، تبلیغ در زندان (قرآن)، ترجیح زندان (قرآن)، توطئه زندان کردن محمد (قرآن)، تهدید به زندان (قرآن)، رؤیای زندانی (قرآن)، زندان ابد (قرآن)، زندان در جهنم (قرآن)، زندان مصر (قرآن)، زندان موقت (قرآن)، زندانی در خانه (قرآن)، زندانی سیاسی (قرآن)، مجازات زندان (قرآن)، ملاطفت با زندانی (قرآن)، یوسف در زندان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۷۵۳.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۴۱۹، برگرفته از مقاله «زندان».    


رده‌های این صفحه : زندان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار