• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زمزم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمزم یکی از چاههای معروف مکه می باشد.


۱ - چاه زمزم

[ویرایش]

زَمْزَم چاهى معروف کنار کعبه است.

۲ - کاربرد زمزم در فقه

[ویرایش]

از آن در باب طهارت و حج سخن گفته‏اند.

۳ - احکام زمزم در فقه

[ویرایش]


۳.۱ - احکام زمزم در طهارت و حج


نوشیدن آب زمزم،بویژه براى حج گزار پیش از سعیو نیز پس از طواف وداعمستحب است.
به تصریح بسیارى از فقها، استنجا با دستى که در آن، انگشتر داراى نگینى از سنگ زمزم است، مکروه مى‏باشد.
البته در نسخه بدل روایتِ مستند حکم یاد شده به جاى زمزم، زمرد آمده است؛ بدین جهت، برخى در حکم فوق اشکال کرده‏اند.
[۷] الوافی ج۶، ص۱۲۵.

تطهیر مخرج غایط با آنچه محترم است، مانند سنگ زمزم حرام مى‏باشد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۰، ص۶۶.    
۲. تذکرة الفقهاء ج۸، ص۴۴۹.    
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۱۱.    
۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۶۵.    
۵. تحریر الأحکام ج۱، ص۶۳.    
۶. الدروس الشرعیة ج۱، ص۸۹.    
۷. الوافی ج۶، ص۱۲۵.
۸. الحدائق الناضرة ج۲، ص۸۳.    
۹. جواهر الکلام ج۲، ص۷۲-۷۳.    
۱۰. تحریر الأحکام ج۱، ص۶۵.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۶۷.    رده‌های این صفحه : حج | فقه
جعبه ابزار