زلزله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزلزله یا زلزال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره زلزال، نود ونهمين سوره قرآن کریم در ترتيب مصحف
زلزله (فقه)، لرزش زمین و تکان خوردن شدید زمین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار