زرکشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله زرکشی (منهاجی)، (۷۴۵-۷۹۴ق) اهل مصر که فقیهی شافعی، مفسر، اصولی، محدث و ادیب بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

کتاب معروف او در علوم قرآنی کتاب البرهان فی علوم القرآن است. او در این کتاب با استقصاء کاملی از فنون و علوم قرآن، کتاب خود را در ۴۷ فصل جمع آوری کرد که هر فصلی فنی و علمی از فنون و علوم قرآنی را مورد کنکاش قرار داده است و در مورد هر کدام مطالب مورد نیاز را گرد آورده است. او گوی سبقت از پیشینیان برد و برای آیندگان الگویی گرانبها و کم نظیر ارائه کرد.

استادان

[ویرایش]

جمال الدین اسنوی ، سراج الدین بلقینی .

آثار علمی

[ویرایش]

الاتقان فی تفسیرالقرآن
اعلام الساجد
بحرالمحیط
تشنیف المسامع
التنقیح
زهرالعریش
سلاسل الذهب
لقطه العجلان
البحر
شرح التنبیه
شرح جمع الجوامع
شرح علوم الحدیث
الدیباج
مجموعه
المنثور
خبایا الزوایا
البرهان فی علوم القرآن

منبع

[ویرایش]
ویکی علوم اسلامی    


جعبه ابزار