• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزره نوعی لباس جنگی است که برای محافظت از بدن در هنگام جنگ استفاده می شود.


۱ - اصططلاح زره‏

[ویرایش]

زره از ابزار جنگى است.
زره عبارت است از پوششی با حلقه‏هاى نازک فولادی که براى جلوگیرى از آسیب دیدن هنگام جنگ بر تن مى‏کنند.

۱.۱ - کاربرد زره در فقه


از آن در بابهاى صلات، جهاد و تجارت سخن گفته‏اند.

۱.۲ - احکام زره در صلات


بنابر قول برخى، داشتن آلات دفاع- علاوه بر سلاح- همچون زره هنگام خواندن نماز خوف واجب است.

۱.۳ - احکام زره در جهاد


زره جزو سلب است؛چنان که از صفایاى غنایم (غنیمتهاى ممتاز و برگزیده) به شمار مى‏رود که از آنِ امام علیه السّلام است و قبل از تقسیم غنایم از آن جدا مى‏شود.
[۳] مهذب الأحکام ج۱۱، ص۳۸۰-۳۸۱
از آداب جنگ این است که رزمندگانى که زره بر تن و کلاه خود بر سر دارند پیشاپیش نیروها و آنان که بى کلاه خودند پشت سر آنان قرار گیرند.
[۴] الکافى فى الفقه ص۲۵۳.


۱.۴ - اجکام زره در تجارت


فروختن سلاح به دشمنان دین در حال جنگ و حتى غیر جنگ به قصد کمک و تقویت آنان، حرام است؛ لیکن فروختن ابزار دفاع از خود در برابر حمله دشمن، مانند زره، جایز است، هرچند کراهت دارد.
[۶] الدروس الشرعیة ج۳، ص۱۶۶.
البته در صورتى که قصد فروشنده تقویت دشمنان در برابر مسلمانان باشد، حرمت، شامل زره و مانند آن نیز مى‏شود.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۷۵.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۹۰.    
۳. مهذب الأحکام ج۱۱، ص۳۸۰-۳۸۱
۴. الکافى فى الفقه ص۲۵۳.
۵. غنیة النزوع ص۲۰۰.    
۶. الدروس الشرعیة ج۳، ص۱۶۶.
۷. مسالک الأفهام ج۳، ص۱۲۳.    
۸. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۳۴.    رده‌های این صفحه : جهاد | فقه
جعبه ابزار