روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:میرزا محمد باقر موسوی خوانساری (م ۱۳۱۳ هـ . ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب که در بین علماء و محققان از جایگاه والائی برخوردار است. در ذکر علماء و زندگی نامه، اساتید، شخصیت، شاگردان و علم آنها و نکات قابل توجه دیگری در خصوص زندگی علماء و مترجمین می باشد و در واقع دایرة المعارفی در مورد جمیع علماء است، که از مسائل مختلف در احوال علماء بحث کرده و از همه علماء به خصوص کسانی که شهرت کمی نیز دارند، در این کتاب بحث شده است. کتاب حاضر بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و در ترجمه هر شخص اسم شبیه به آن شخص را هم آورده است و در پایان هر جلد فهرست اعلام، اوطان و فهرست عامه را نیز آورده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در هشت جلد با تحقیق شیخ اسد الله اسماعیلیان به زبان عربی به وسیله انتشارات دار الاسلامیه بیروت در سال ۱۴۱۱ هـ . ق به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب تراجم
جعبه ابزار