روایت صحیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه روایتی که از نظر سند به معصوم برسد روایت صحیح گفته می‌شود.


نظر امامیه

[ویرایش]

روایت صحیح در نظر امامیه آن است که از نظر سند به وسیله راویان عادل و امامی مذهب به معصوم(علیه‌السلام)اتصال پیدا کند.
[۱] الدرایة فى علم مصطلح الحدیث (شهید ثانى)، ص۲۴-۱۹.نظر اهل سنت

[ویرایش]

روایت صحیح در نظر اهل سنت خبر واحدی است که سند آن متصل است (افتادگى در سلسله سند آن وجود ندارد) و راویان آن عدل و منضبط هستند و هیچ گونه شذوذ و عیب مخفى در آن نیست. (ما اتّصل سنده بعدول ضابطین بلا شذوذ و لا علّة خفیّة).
[۲] اَسنى المطالب، ص۱۷.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدرایة فى علم مصطلح الحدیث (شهید ثانى)، ص۲۴-۱۹.
۲. اَسنى المطالب، ص۱۷.


منبع

[ویرایش]
آیة الله مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱.    


جعبه ابزار