رعد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «رعد» است.


معنی رعد

[ویرایش]

رعد، غرّشى كه از ابر شنيده مى‌شود. توليد برق در هوا به وسيله ابرها معمولًا با صداى شديد همراه است كه آن را رعد نامند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۶۶۱.

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «رعد» استفاده شده است.
[۲] برای توضیح بیشتر به مقالات برق (قرآن) و صاعقه‌ (قرآن) رجوع شود.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ترس رعد (قرآن)، تسبیح رعد (قرآن)، تشبیه به رعد (قرآن)، حمد رعد (قرآن)، رعد و ابر (قرآن)، رعد و باران (قرآن)، رعد و برق (قرآن)، رعد و تاریکی (قرآن)، رعد و کافران (قرآن)، رعد و منافقان (قرآن)، شعور رعد (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۶۶۱.
۲. برای توضیح بیشتر به مقالات برق (قرآن) و صاعقه‌ (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۶۲، برگرفته از مقاله «رعد».    


رده‌های این صفحه : رعد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار