رعد و ابر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن، ابر محل پیدایش رعد معرفی شده است.


محل یدایش رعد

[ویرایش]

ابر، محلّ پديد آمدن رعد و برق:
«أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ‌ ...؛يا همچون بارانی كه از آسمان، در شب تاريك همراه با رعد و برق در بیابان ببارد....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۶۳، برگرفته از مقاله «رعد و ابر».    


رده‌های این صفحه : ابر | رعد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار