رعایت تقدم و تأخر لفظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرعايت تقدم و تأخر لفظ، از اصطلاحات علم منطق بوده و یکی از موارد تزیین الفاظ برای تاثیرگذاری در خطابه خطیب است.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

رعايت تقدم و تأخر لفظ، از اصطلاحات علم منطق بوده و یکی از موارد تزیین الفاظ برای تاثیرگذاری در خطابه خطیب است.
در زبان‌های مختلف، قوانین گوناگونی برای تقدم و تاخر حاکم است؛ مثلاً در زبان فارسی، فعل را متاخر از فاعل ذکر می‌کنند؛ مانند: «حسین آمد»، و در زبان عربی، فعل را بر فاعل مقدم می‌کنند؛ مانند: «ضرب زیدٌ».
یکی از موارد تزیین الفاظ که از ابزار موفقیت خطیب و سبب تاثیرگذاری خطابه وی است، رعایت قوانین مرتبط با تقدم و تاخر الفاظ در هر زبان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵۷۴    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «رعایت تقدم و تأخر لفظ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۳۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار