• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رده:فرزندان ابوسفیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ج

  • جویریه بنت ابوسفیان

  • م

  • معاویة بن ابی‌سفیان

  • جعبه ابزار