• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:بنی امیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابوسفیان

 • اسر

 • اعیاض

 • افطسیه

 • اکمه

 • ام حکم (قرآن)

 • امام حسین در دوران امام حسن

 • امیه - به ضم الف و میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • انقراض بنی امیه

 • ب

 • بجدل بن انیف بن ولجه

 • بحیر بن ورقاء صریمی

 • بسر بن ارطاة قرشی

 • بنی امیه

 • بنی امیه و ائمه شیعه

 • بیعت‌خواهی یزید از امام حسین

 • پ

 • پیشگویی‌های امام حسن درباره بنی‌امیه

 • پیشگویی‌های امیرالمؤمنین درباره بنی‌امیه

 • پیشگویی‌های پیامبر درباره بنی‌امیه

 • ت

 • تشکیلات اداری امویان اندلس

 • تلاش حیبیب بن مظاهر برای جذب نیرو

 • ج

 • جلوگیری از رسیدن آب به اردوی حسینی

 • ح

 • حبیب بن مسلمه فهری

 • حجاج بن یوسف ثقفی

 • حسان بن مالک کلبی

 • حصین بن نمیر سکونی

 • حفص بن ولید حضرمی

 • حکم بن ابی‌العاص

 • حکمرانی عبیدالله در کوفه

 • حکومت امویان

 • حکومت سلطنتی امویان

 • خ

 • خالد بن یزید بن معاویه

 • خوارج دوران معاویه

 • د

 • دیدار امام حسین با مروان

 • ذ

 • ذات‌الصواری

 • ر

 • روایت الحق بعدی مع عمر

 • س

 • سعید بن عمرو حرشی

 • سفیان بن عوف ازدی غامدی

 • سلم بن زیاد

 • سلم بن زید

 • سلیمان بن صرد خزاعی در دوران یزید

 • سلیمان بن هشام اموی

 • ش

 • شبیب بن یزید

 • شخصیت امام حسین

 • شخصیت یزید

 • شورش‌های اندلس

 • ط

 • طارق بن زیاد

 • ع

 • عبدالرحمان بن محمد بن اشعث کندی

 • عبدالله بن جعفر در دوره اموی

 • عبدالله بن مسعده

 • عبدالملک بن قطن فهری

 • عبیدالله بن زیاد

 • عتبة بن ابی سفیان

 • عقبة بن نافع فهری

 • عمرو بن حجاج زبیدی

 • عمرو بن حریث مخزومی

 • عمرو بن عاص

 • عمرو بن عاص در دوره امام علی

 • ف

 • فتوحات دوره معاویه

 • ق

 • قاتلان امام حسین

 • قیام مختار از نگاه اهل بیت

 • قیام‌های پس از کربلا

 • قیام‌های والیان بنی امیه

 • گ

 • گسیل کردن کوفیان برای جنگ با امام حسین

 • ل

 • لعن یزید

 • م

 • مأموریت عمر بن سعد در کربلا

 • مروان بن حکم

 • مروان بن محمد

 • معاویة بن ابی‌سفیان

 • معاویة بن خدیج

 • معاویة بن هشام

 • معاویة بن یزید

 • مغیرة بن شعبه در دوران امام علی

 • مکاتبه ابن سعد و ابن زیاد

 • مناظره پیرمرد شیعه با معاویه

 • مناظره درباره سب امام علی

 • ن

 • نامه یزید به حاکم مدینه

 • نقش یزید در شهادت امام حسین

 • و

 • ورورد عمر بن سعد به کربلا

 • ولید بن عبدالملک

 • ه

 • هلاکت یزید بن معاویه

 • جعبه ابزار