رحمت از اوصاف بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اوصاف و اسامی بهشت، رحمت است.


رحمت

[ویرایش]

رحمت ، از اوصاف و اسامی بهشت است.

← رحمت خدا


واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم فیها خــلدون. «و اما آنها که چهره هایشان سفید شده، در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن می‌ مانند.» (در احتمالی «الرحمة» بهشت الهی است.)
فاما الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلک هو الفوز المبین. «اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد می‌ کند این همان پیروزی بزرگ است!»

←← افاضه الهیه


"فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلک هو الفوز المبین" این آیه شریفه حال مردم در قیامت را بطور مفصل و جدا جدا بیان می‌ کند، چون مردم از نظر سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب مختلفند. سعید که در آن روز که دارای پاداش و ثواب است، عبارت است از کسی که ایمان آورده و عمل صالح کرده باشد. و شقی آن کسی است که کفر ورزیده و استکبار کرده باشد، و به دنبالش مرتکب گناه هم شده باشد. و مراد از "رحمت" افاضه الهیه است که به هر کس برسد سعادتمند می‌ شود، و یکی از نتایج آن بهشت است.

← حائل بین منافق و مومن


یوم یقول المنـفقون والمنـفقـت للذین ءامنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظـهره من قبله العذاب. «روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می‌ گویند: «نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم!» به آنها گفته می‌ شود: «به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید!» در این هنگام دیواری میان آنها زده می‌ شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب

←← ساکنان شهر رحمت


"سور" در لغت به معنی دیواری است که در گذشته برای حفاظت به دور شهرها می‌ کشیدند، و در فارسی از آن تعبیر به "بارو" می‌ شود، و در فواصل مختلف نیز برجهایی برای محافظان و نگهبانان داشت، و لذا مجموعا تعبیر به "برج و بارو" می‌ کردند.
قابل توجه اینکه می‌ گوید: "درون آن رحمت، و برون آن عذاب است" یعنی مؤمنان همچون ساکنان شهر در درون این باغ هستند، و منافقان همچون بیگانگان در قسمت بیابانی قرار دارند، قبلا نیز آنها در یک جامعه و در کنار هم زندگی می‌ کردند، اما دیواری عظیم از اعتقادات و اعمال مختلف آنها را از یکدیگر جدا می‌ کرد، در قیامت نیز همین معنی مجسم می‌ گردد.
اما این "در" برای چیست؟ ممکن است برای این باشد که منافقان از این در نعمتهای بهشتی را ببینند و حسرت ببرند، یا اینکه افرادی که کمتر آلوده ‌اند پس از اصلاح از آن بگذرند و در کنار مؤمنان قرار گیرند.

←← داخل در رحمت


از اینکه فرمود: باطن دیوار در آن رحمت و ظاهر دیوار از ناحیه دیوار عذاب است، چنین برمی آید که دیوار محیط به مؤمنین است، و مؤمنین در داخل دیوار، و منافقین در خارج آن قرار دارند.
و اینکه دیوار مذکور داخلش که به طرف مؤمنین است طوری است که مشتمل بر رحمت است، و ظاهرش که به طرف منافقین است مشتمل بر عذاب است، با وضعی که ایمان در دنیا دارد مناسب است، چون ایمان هم در دنیا نظیر همان دیوار آخرت، برای اهل اخلاص از مؤمنین نعمت و رحمت بود، و از داشتن آن شادی و مسرت می‌ کردند و لذت می‌ بردند، و همین ایمان برای اهل نفاق عذاب بود، از پذیرفتنش شانه خالی می‌ کردند، و اصلا از آن ناراحت و متنفر بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۲، ص۳۶۰.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۷.    
۳. جاثیه/سوره۴۵، آیه۳۰.    
۴. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۸، ص۲۷۳.    
۵. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص۳۳۲.    
۷. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۹، ص۲۷۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «رحمت».    رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار