رحمان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه رحمان ممکن در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره الرحمن، پنجاه و پنجمین سوره قرآن کریم
صفت رحمان، صفت رحمان، یکی از صفات خداوند متعال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار