رحلة ابن معصوم المدنی‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرحله ابن معصوم مدنی، یا سلوة الغریب و اسوة الاریب سفرنامه‌ای است از سید علی صدرالدین مدنی، متوفی ۱۱۲۰ ق می باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

کتاب درباره ی وصف شهرها و روستاهای عراق و ایران و هند، که از آن جا عبور نموده و به شرح حال ساکنین آن مناطق، آب و هوای آن، کوه و درختان و میوه‌های آن جا، همچنین از مساجد و مراقد علما و شرح زندگیشان، مطالبی را یاد نموده است. وی این کتاب را در یک جلد و به زبان عربی نگاشته است.

ساختار و گزارش محتوا

[ویرایش]

در ابتدا شرح حالی از مولف، توسط محقق کتاب، آقای شاکر هادی شکر نوشته شده است. در ادامه تعریفی از مخطوطات مورد اعتماد محقق و روش وی در تحقیق این کتاب متذکر شده است. بعد از آن مقدمه ی مولف عنوان گردیده که به ذکر احادیث و آیات و اشعار و اقوال گوناگونی از بزرگان و علماء، برای اهمیت دادن به سفر و ترک وطن، بیان نموده است.
وی در کتاب حاضر، که شامل فصل و باب خاصی نمی‌باشد، از سفرهای مختلف خود یاد کرده، و به تشریح آن اماکن با بیانی ادیبانه و قلمی زیبا به همراه استفاده از ابیات عربی و داستان‌های شنیدنی و جالب پرداخته است و از علما و سلاطین آن دیار نام آورده است. بعد از آن در قسمتی از کتاب به شرح حال عبدالله بن محمد قطب شاه سلطان حیدر آباد اشاره می‌کند. سپس به شرح حال و زندگانی جماعتی از علمای عصر خویش و ادبایی که در مجلس پدرش رفت آمد داشته‌اند، می‌پردازد و از بسیاری از آنان، نمونه اشعاری را را نقل می‌کند.
در ادامه در فصلی اجمالی از اخبار هند و احوال جدید و قدیمش سخن ایراد می‌کند. پایان کتاب، همراه است با طائفه‌ای از اشعار مورد اختیار از عده‌ای از شعراء که خودش از آخرین آنان می‌باشد.
وی این کتاب را در روز جمعه ی جمادی الاخر سال ۱۰۷۵ ق به اتمام رسانده است.
[۱] رحلة ابن معصوم المدنی‌، مدنی، ص۳۰۳.

در پایان کتاب، از مراجع مورد تحقیق و همچنین فهرست مختصری از مطالب کتاب نام برده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رحلة ابن معصوم المدنی‌، مدنی، ص۳۰۳.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).جعبه ابزار