رجس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرجس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

رجس (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای هر چیز پلید
رجس (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار