دوستی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه دوستی ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

دوستی (اخلاق)، از مباحث علم اخلاق، به معنای یاری رساندن و معاشرت با افراد مورد علاقه
دوستی (فقه)، از مباحث علم فقه، به معنای رفاقت و برقرار کردن ارتباط عاطفی با یکدیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار