دوات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرکّب که در نوشتن از آن استفاده می‌شود را دوات گویند. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، اجاره، و قضاء نام برده‌اند.


کتابت قرآن با دوات نجس

[ویرایش]

کتابت قرآن با دوات نجس، حرام، و در فرض ارتکاب، محو آن در صورت امکان و تطهیر آن در صورت عدم امکان محو، واجب است.

نوشتن دعا بر کفن با تربت امام حسین

[ویرایش]

دعاهایی که مستحب است بر کفن میّت نوشته شود، مانند جوشن کبیر و صغیر، بهتر است با تربت امام حسین علیه السّلام و یا با دوات آمیخته با تربت نوشته شود.

تهیه دوات برای اجیر بر نوشتن

[ویرایش]

اگر کسی برای نوشتن متنی اجیر شود، آیا تهیۀ دوات بر عهدۀ او است یا بر عهدۀ کسی که او را اجیر کرده است؟ گروهی قائل به قول اوّل شده‌اند.
گروهی دیگر ملاک را عرف و عادت دانسته و در فرض فقدان عرف و عادت، قول دوم را اختیار کرده‌اند.
[۹] مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۱۱.


نوشتن حکم از سوی قاضی در صورت درخواست

[ویرایش]

در اینکه نوشتن حکم صادر شده از سوی قاضی، در صورت درخواست مدّعی، بر او واجب است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول به وجوب، هزینۀ کاغذ، قلم و دوات از بیت المال برداشته می‌شود و در صورت عدم آن بر عهدۀ درخواست کننده است.
[۱۴] العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۳، ص۵۰


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۲۰.    
۲. هدایة العباد (گلپایگانی) ج۱، ص۱۱۳.    
۳. العروة الوثقیٰ ج۲، ص۷۷-۷۸.    
۴. کتاب السرائر ج۲، ص۴۷۹.    
۵. شرائع الاسلام ج۲، ص۴۲۴.    
۶. ارشاد الأذهان ج۱، ص۴۲۶.    
۷. اللمعة الدمشقیة، ص۱۴۲.    
۸. مسالک الافهام ج۵، ص۲۳۰.    
۹. مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۱۱.
۱۰. الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۳۶۵.    
۱۱. مجمع الفائدة ج۱۲، ص۹۳.    
۱۲. مجمع الفائدة ج۱۲، ص۱۳۰.    
۱۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۲۷.    
۱۴. العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۳، ص۵۰


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۶۰.    


رده‌های این صفحه : اجاره | اسماء متبرکه | فقه | قضاوت
جعبه ابزار