دلالت مطابقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌دلالت مطابقی به معنی دلالت لفظ بر تمام معنای موضوعٌ له است که به آن دلالت تطابقی نیز گفته می‌شود.


تعریف دلالت تطابقی

[ویرایش]

دلالت مطابقی، از اقسام دلالت لفظی و مقابل دلالت التزامی و تضمنی بوده و عبارت است از دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له خود، مانند: دلالت لفظ " کتاب " بر تمام معنای آن، که در نتیجه، هرگاه لفظ " کتاب " به کار برده شود، همه اجزای آن، چون ورق ها، جلد و... داخل در معنای آن می‌باشد.

وجه تسمیه دلالت مابقی

[ویرایش]

چون لفظ و معنا با هم مطابقت دارند، به این دلالت، دلالت مطابقی یا تطابقی گفته می شود.
[۴] شرح المنظومة - منطق، سبزواری، هادی بن مهدی، ص ۱۰۳-۱۰۴.
[۵] منطق نوین، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ص ۱۳۱.
[۷] اشارت وتنبیهات، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ص ۱۳۹.
[۸] تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص ۲۸-۲۹.
[۹] رهبرخرد، شهابی، محمود، ص ۱۹.
[۱۰] الشفا-المنطق، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ج ۱، جزء۲، ص ۴۳.
[۱۱] منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء۱، ص ۶۰.
[۱۲] التحصیل، بهمنیار بن مرزبان، - ۴۵۸ق، ص ۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص ۴۳.    
۲. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص ۴۳.    
۳. الحاشیۃ، ملا عبد الله بن حسین یزدی، ص ۲۲-۲۳۔    
۴. شرح المنظومة - منطق، سبزواری، هادی بن مهدی، ص ۱۰۳-۱۰۴.
۵. منطق نوین، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ص ۱۳۱.
۶. الجوهر النضید، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص ۸.    
۷. اشارت وتنبیهات، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ص ۱۳۹.
۸. تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص ۲۸-۲۹.
۹. رهبرخرد، شهابی، محمود، ص ۱۹.
۱۰. الشفا-المنطق، ابن سینا، حسین بن عبد الله، ج ۱، جزء۲، ص ۴۳.
۱۱. منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء۱، ص ۶۰.
۱۲. التحصیل، بهمنیار بن مرزبان، - ۴۵۸ق، ص ۱۳.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۰، برگرفته از مقاله «دلالت مطابقی».    


جعبه ابزار