دفّ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدَفّ به معنای دایره است.از دَفّ، در باب تجارت و شهادات سخن گفته‌اند.


تعریف دف

[ویرایش]

دَفّ عبارت است از ساز کوبه‌اى با چنبر چوبى بزرگ که بر یک دهانه ی آن، پوست کشیده شده است.

دفّ در غیر عروسی و ختنه

[ویرایش]

دفّ از آلات لهو به شمار مى‌رود؛ از این رو، به کار گیرى و هر گونه اکتساب با آن در غیر عروسی و مراسم ختنه سورى حرام است.

دفّ در عروسی و ختنه

[ویرایش]

در حرمت به کارگیرى دفّ در مراسم عروسى و ختنه اختلاف است:
الف) گروهى قائل به جواز با کراهت شده‌اند.
[۸] تذکرة الفقهاء(ق)، ج۲، ص۵۸۱.

ب) بنابر تصریح برخى قائلان به جواز، دایره باید بدون زنگوله باشد.
[۱۱] الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة،ج۳، ص۲۱۰.    
۲. مجمع الفائدة،ج۸، ص۴۱.    
۳. الحدائق الناضرة،ج۱۸، ص۲۰۰.    
۴. ریاض المسائل، ج۱۳، ص۲۶۵.    
۵. المبسوط، ج۸، ص۲۲۴.    
۶. المختصر النافع، ص۲۷۹.    
۷. کشف اللثام، ج۱۰، ص۲۹۶.    
۸. تذکرة الفقهاء(ق)، ج۲، ص۵۸۱.
۹. السرائر، ج۲، ص۲۱۵.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۱۱. الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۲۶.
۱۲. مسالک الافهام، ج۱۴، ص۱۸۳.    
۱۳. ریاض المسائل، ج۱۳، ص۲۶۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۳۶‌.    


رده‌های این صفحه : فقه | موسیقی
جعبه ابزار