دفن در خاک (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبر اساس تعالیم کتاب آسمانی قرآن، جسد مرده را باید در زمین دفن كرد؛ در محفظه قراردادن، مومیایی كردن، سوزاندن و ... صحیح نیست.


سابقه دیرینه دفن

[ویرایش]

سابقه دیرینه دفن و خاک‌سپاری، به داستان کاویدن خاک از سوی کلاغ به امر خدا، برای آموزش خاک‌سپاری به قابیل، جهت دفن برادرش هابیل برمی‌گردد:
• «فبعث الله غرابـا یبحث فی الارض لیریه کیف یوری سوءة اخیه قال یـویلتی اعجزت ان اکون مثل هـذا الغراب فاوری سوءة اخی...؛ پس خداوند زاغى را برانگیخت كه زمین را (براى دفن چیزى) مى‌كند، تا به وى نشان دهد كه چگونه جسد برادرش را كه نباید دیده شود پنهان سازد. وى گفت: اى واى بر من، آیا من ناتوان بودم از اینكه مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خود را پنهان نمایم؟! پس از پشیمانان گردید.»

عاملی برای پوشش جسد

[ویرایش]

دفن در خاک، عاملی برای پوشش جسد مردگان:
• «فبعث الله غرابـا یبحث فی الارض لیریه کیف یوری سوءة اخیه قال یـویلتی اعجزت ان اکون مثل هـذا الغراب فاوری سوءة اخی...؛ پس خداوند زاغى را برانگیخت كه زمین را (براى دفن چیزى) مى‌كند، تا به وى نشان دهد كه چگونه جسد برادرش را كه نباید دیده شود پنهان سازد. وى گفت: اى واى بر من، آیا من ناتوان بودم از اینكه مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خود را پنهان نمایم؟! پس از پشیمانان گردید.»

دفن دختران زنده

[ویرایش]

دفن دختران زنده در خاک، از رسوم جاهلیت و عملی بس ناروا و زشت:
• «واذا بشر احدهم بالانثی ظـل وجهه مسودا وهو کظیم؛ و چون یكى از آنان را به (تولد) دختر بشارت دهند (از فرط غیظ و غضب) صورتش سیاه گردد در حالى كه خشم گلویش را مى‌فشارد.»
• «یتوری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون‌ام یدسه فی التراب...؛ از بدى بشارتى كه به او داده شده از میان قبیله خود متوارى شود (و نمى‌داند) آیا او را با سرافكندگى نگاه دارد یا (زنده) در زیر خاكش نهان سازد. هان، بد قضاوتى مى‌كنند!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۱.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۳۱.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۵۸.    
۴. نحل/سوره۱۶، آیه۵۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «دفن در خاک».    


جعبه ابزار