دفاع عن القرآن ضد منتقدیه (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی که ظاهرا از زبان انگلیسی به زبان عربی توسط کمال جاد الله برگردانده شده است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

«دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی که ظاهرا از زبان انگلیسی به زبان عربی برگردانده شده است. نویسنده در این کتاب به نقد و رد آراء و نظریات مستشرقان درباره قرآن کریم می‌پردازد. اسلام از دیرباز مورد هجوم مخالفان در شرق و غرب عالم قرار داشته اما در این میان آثاری که مستشرقان اروپایی در ضدیت و مخالفت با قرآنکریم نگاشته‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدوی در این کتاب به علل و عوامل برخورد ناصواب مستشرقان با قرآن اشاره کرد و ضعف اطلاع ایشان از ادبیات و فنون لغت عرب، مراجعه به مصادر ناقص و ضعیف و حقد و کینه آنها نسبت به اسلام را جزء عوامل برخورد خصمانه آنان با قرآن می‌داند.
در این کتاب معنای کلماتی چون «اثی»، «فرقان» و... از دیدگاه مستشرقان مورد بررسی قرار می‌گیرد و عقاید و آراء آنها در باب منشا یهودی و نصرانی داشتن قرآن و در نتیجه شباهت آیاتی از قرآن با آیات عهد قدیم ، ریشه یهودی یا مسیحی داشتن کلمه «فرقان»، اشتقاق واژه « مسلم » از کلمه «مسیله» پیغمبر دروغین ، جنبه تمرین نظامی داشتن آداب و شعائر نماز، مقایسه «اله» اسلام با «اله» اسرائیل و نیز « روزه » اسلامی با «روزه» یهودی، تاثیر شریعت یهودی بر شریعت اسلامی، مفهوم واژه « صابئون » در قرآن، بهره گرفتن قرآن از افکار یونانی، منشا داشتن «بسمله» قرآن در عهد قدیم ، ریشه نداشتن ترتیب سور قرآنی در عهد پیامبر اکرم -صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم- که تقریبا مورد اتفاق همه مستشرقان است و ایشان کوشیده‌اند توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها را که جزو مهمترین اندیشه‌های مسلمانان راجع به قرآن است زیر سؤال ببرند، واژگان غیرعربی در قرآن و... در این کتاب مطرح و نقد و بررسی می‌شود.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب دارای یک مقدمه و ۱۳ فصل ذیل می‌باشد:
الفصل الاول: ما ذا یعنی الوصف «امی» الذی یطلق علی النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم-.
[۱] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹.

الفصل الثانی: الموازاة الخاطئة بین القرآن و العهد القدیم.
[۲] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۲۱.

الفصل الثالث: معنی کلمة «فرقان».
[۳] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر [[عبد الرحمن بدوی ،ص۵۵.

الفصل الرابع: الافتراضات الخیالیة لمرجولیوث.
[۴] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۶۳.

الفصل الخامس: اجتناس جولد تسهیر و القیاس الخاطئ بین الاسلام و الیهودیة.
[۵] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۷۳.

الفصل السادس: الصابئون فی القرآن.
[۶] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۸۳.

الفصل السابع: الرسل فی القرآن.
[۷] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹۳.

الفصل الثامن: قرائة هللنیة خیالیة للقرآن.
[۸] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹۹.

الفصل التاسع: هل للبسملة مصدر فی العهد القدیم.
[۹] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۰۵.

الفصل العاشر: فشل کل محاولة لترتیب زمانی للقرآن.
[۱۰] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۰۹.

الفصل الحادی عشر: مشکلة الالفاظ الاعجمیة فی القرآن.
[۱۱] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۳۱.

الفصل الثانی عشر: حول النداء القرآنیة «یا اخت هارون».
[۱۲] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۵۱.

الفصل الثالث عشر: قضیة هامان در پایان هم فهرست مطالب کتاب آمده است.
[۱۳] دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۹۱.


نسخه شناسی

[ویرایش]

کتاب به قلم دکتر عبد الرحمن بدوی (ظاهرا به زبان انگلیسی) نگاشته و به وسیله کمال جاد الله به عربی ترجمه شده است. این کتاب در قطع وزیری با جلد گالینگور در سال ۱۴۲۶ ق- ۲۰۰۵ م توسط انتشارات «الدار العالمیة للکتب و النشر» بی جا منتشر شده است.

منابع مقاله

[ویرایش]

۱- مقدمه نویسنده.
۲- خرمشاهی، بهاء الدین، دانشنامه قرآن، ج۲، ص۲۰۴۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹.
۲. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۲۱.
۳. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر [[عبد الرحمن بدوی ،ص۵۵.
۴. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۶۳.
۵. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۷۳.
۶. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۸۳.
۷. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹۳.
۸. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۹۹.
۹. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۰۵.
۱۰. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۰۹.
۱۱. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۳۱.
۱۲. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۵۱.
۱۳. دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» نوشته دکتر عبد الرحمن بدوی ،ص۱۹۱.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکاة الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب علوم قرآن
جعبه ابزار