دعوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، دعوت (اصطلاحات نظامی) را ببینید.

دعوت به معنای فراخواندن کسی به چیزی یا انجام دادن کاری است. از عنوان دعوت، در باب های جهاد، نکاح، اطعمه و اشربه و شهادات سخن گفته‌اند.


دعوت کافران به اسلام در جهاد

[ویرایش]

۱) دعوت کافران به اسلام، قبل از شروع جنگ با آنان- درصورت نرسیدن دعوت به ایشان- از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان، واجب است.
[۲] کنز العرفان، ج۱، ص۳۹۲.

۲) وجوب دعوت در صورت آگاهی داشتن کفّار از آن، ساقط می‌شود؛ لیکن برای تأکید و اتمام حجت بر ایشان، مستحب است.
۳) در ابلاغ دعوت- بنابر تصریح برخی- رسیدن آن به رهبر کفّار، به طور مستقیم یا از طریق پیک و یا نامه کفایت می‌ کند، هرچند به همه‌ی کفّار نرسد.
[۵] مهذّب الاحکام، ج۱۵، ص۱۱۵.

۴) در دعوت، کیفیت خاصی شرط نیست و با آنچه که مفاد آن ترغیب به شهادتین و بیان محاسن و معارف اسلام باشد، حاصل می‌گردد؛ هرچند بهتر آن است که به کیفیّتی انجام گیرد که وارد شده است.
[۷] مهذّب الاحکام، ج۱۵، ص۱۱۵-۱۱۶.

۵) جهاد با باغی در صورت دعوت امام علیه السّلام یا نایب ایشان واجب و سرپیچی از آن گناه کبیره است.

دعوت در نکاح

[ویرایش]

دعوت مؤمنان جهت حضور در ولیمه ،مستحب است.

دعوت در اطعمه و اشربه

[ویرایش]

۱) در عقیقه ، افضل آن است که گوشت آن را بپزند و جهت خوردن و دعا کردن برای کودک، ده نفر یا بیشتر از مؤمنان را دعوت کنند.
۲) خوردن غذایی که خورنده به آن دعوت نشده و نیز بردن همراه، مانند فرزند به مهمانی‌ای که از او دعوت به عمل نیامده، حرام است. برخی، آن را مکروه دانسته‌اند.
[۱۲] الدروس الشرعیة، ج۳، ص۲۶.


دعوت در شهادات

[ویرایش]

بر کسی که به دعوت مشهودٌله، تحمّل شهادت کرده، واجب است برای ادای شهادت نیز حاضر شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۳۵.    
۲. کنز العرفان، ج۱، ص۳۹۲.
۳. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۴.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۳.    
۵. مهذّب الاحکام، ج۱۵، ص۱۱۵.
۶. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۳.    
۷. مهذّب الاحکام، ج۱۵، ص۱۱۵-۱۱۶.
۸. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.    
۹. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۱.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۶۹.    
۱۱. السرائر، ج۳، ص۱۳۶.    
۱۲. الدروس الشرعیة، ج۳، ص۲۶.
۱۳. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۳۵‌.    


رده‌های این صفحه : جهاد | شهادات | فقه | نکاح
جعبه ابزار