دعا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات بسیاری از قرآن کریم به دعا و درخواست ازخداوند اشاره شده است.در این مقاله آیات مرتبط با دعا معرفی می‌شوند.


معنای دعا

[ویرایش]

دعا در لغت به معناى درخواست انجام دادن چيزى است‌ و به معانى مختلفى همچون استغاثه و عبادت‌ آمده است. كسى كه از او درخواست مى‌شود بايد بالاتر از درخواست‌كننده باشد.
دعا و درخواست از خداوند در قرآن گوناگون آمده است: ۱. توحيد و ثناى الهى؛ ۲. طلب عفو و رحمت؛ ۳. خواستن بهره دنيايى. نامگذارى به دعا بدين جهت است كه انسان در اين موارد كلام خويش را به «يا اللّه»، «يا ربّ»، «يا رحمن» آغاز مى‌كند. لازم به ذكر است كه مفاهيم‌ ديگرى همچون استغفار، استعاذه، استغاثه و استعانت گرچه به نوعى معناى دعايى دارند، ليكن از آنجا كه هر يك مقالات مستقلّى است، مباحث مربوط به آنها در جايگاه خودش آمده است. در اين مقاله درخواست از خداوند مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «دعو»، «ندا» و مشتقّات آنها، و كلمه « «ربّ» در صورت اضافه به ضمير متكلّم و نيز از آياتى كه به‌گونه‌اى از خداوند درخواست شده، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار دعا (قرآن)، آداب دعا (قرآن)، اجابت دعا (قرآن)، اخلاص در دعا (قرآن)، استکبار از دعا (قرآن)، اسماء و صفات در دعا (قرآن)، امیدواری در دعا (قرآن)، اوقات دعا (قرآن)، اهمیت دعا (قرآن)، بیان حاجت در دعا (قرآن)، ترس در دعا (قرآن)، تعلیم دعا (قرآن)، توسل در دعا (قرآن)،حکم دعا (قرآن)، حقیقت دعا (قرآن)، خشوع در دعا (قرآن)، درخواست دعا (قرآن)، دعا برای آب (قرآن)، دعا برای آخرت (قرآن)، دعا برای آل ابراهیم (قرآن)، دعا برای آمرزش (قرآن)، دعا برای اجتناب از بت‌پرستی (قرآن)، دعا برای اقامه نماز (قرآن)، دعا برای الحاق به صالحان (قرآن)، دعا برای امامت (قرآن)، دعا برای امداد (قرآن)، دعا برای امهال (قرآن)، دعا برای اهل مکه (قرآن)، دعا برای بازگشت به دنیا (قرآن)، دعا برای برادر (قرآن)، دعا برای برکت (قرآن)، دعا برای بهره‌مندی از بهشت (قرآن)، دعا برای بهره‌مندی از حکمت (قرآن)، دعا برای بهره‌مندی از رحمت (قرآن)، دعا برای پادشاهی (قرآن)، دعا برای پدران (قرآن)، دعا برای پیروزی (قرآن)، دعا برای تحقق وعده (قرآن)، دعا برای توبه‌کنندگان (قرآن)، دعا برای توفیق شکر (قرآن)، دعا برای توفیق عمل صالح (قرآن)، دعا برای ثبات قدم (قرآن)، دعا برای حفظ آبرو (قرآن)، دعا برای حواریون (قرآن)، دعا برای خانواده (قرآن)، دعا برای خروج از جهنم (قرآن)، دعا برای خوشنامی (قرآن)، دعا برای دنیا (قرآن)، دعا برای ذریه (قرآن)، دعا برای رزق (قرآن)، دعا برای رفع کینه (قرآن)، دعا برای زکات‌دهنده (قرآن)، دعا برای شرح صدر (قرآن)، دعا برای صبر (قرآن)، دعا برای صداقت (قرآن)، دعا برای صدقه‌دهنده (قرآن)، دعا برای عفو الهی (قرآن)، دعا برای علم (قرآن)، دعا برای فرزندان (قرآن)، دعا برای فرزنددار شدن (قرآن)، دعا برای قبولی اعمال (قرآن)، دعا برای قبولی توبه (قرآن)، دعا برای قبولی نذر (قرآن)، دعا برای گناهکاران (قرآن)، دعا برای مادران (قرآن)، دعا برای محمد (قرآن)، دعا برای مکه (قرآن)، دعا برای مؤمنان (قرآن)، دعا برای نبوت (قرآن)، دعا برای نجات از ظالمان (قرآن)، دعا برای نجات از عذاب (قرآن)، دعا برای نجات از فتنه (قرآن)، دعا برای والدین (قرآن)، دعا برای هدایت (قرآن)، دعا برای همسر (قرآن)، دعا بعد از نماز (قرآن)، دعا به درگاه غیرخدا (قرآن)، دعا در جهاد (قرآن)، دعا در جهنم (قرآن)، دعا در چهل سالگی (قرآن)، دعا در حج (قرآن)، دعا در دوران بارداری (قرآن)، دعا در صبح (قرآن)، دعا در عصر (قرآن)، دعا در قیامت (قرآن)، دعا در نماز (قرآن)، دعا در نماز شب (قرآن)، دعا در نماز نافله (قرآن)، دعا در نیمه شب (قرآن)، دعا و صبر (قرآن)، دعا و عبادت (قرآن)، دعا هنگام درماندگی (قرآن)، دعا در طوفان (قرآن)، دعای آدم (قرآن)، دعای آسیه (قرآن)، دعای ابراهیم (قرآن)، دعای ابلیس (قرآن)، دعای ادریس (قرآن)، دعای اسحاق (قرآن)، دعای اسماعیل (قرآن)، دعای اصحاب اعراف (قرآن)، دعای اصحاب کهف (قرآن)، دعای انبیاء (قرآن)، دعای انسان (قرآن)، دعای اولواالالباب (قرآن)، دعای ایوب (قرآن)، دعای بندگان خدا (قرآن)، دعای بنی‌اسرائیل (قرآن)، دعای بهشتیان (قرآن)، دعای بی‌تأثیر (قرآن)، دعای بیجا (قرآن)، دعای پنهانی (قرآن)، دعای جادوگران فرعون (قرآن)، دعای جنیان (قرآن)، دعای جهنمیان (قرآن)، دعای حاجیان (قرآن)، دعای حاملان عرش (قرآن)، دعای حوا (قرآن)، دعای حواریون (قرآن)، دعای خالصانه (قرآن)، دعای خردمندان (قرآن)، دعای داود (قرآن)، دعای ذوالکفل (قرآن)، دعای راسخان در علم (قرآن)، دعای ربانیون (قرآن)، دعای زکریا (قرآن)، دعای سپاه طالوت (قرآن)، دعای ستمگران (قرآن)، دعای سلیمان (قرآن)، دعای شعیب (قرآن)، دعای طالوت (قرآن)، دعای عبادالرحمان (قرآن)، دعای عیسی (قرآن)، دعای قوم سبأ (قرآن)، دعای کافران (قرآن)، دعای لوط (قرآن)، دعای مادر (قرآن)، دعای متقین (قرآن)، دعای مجاهدان (قرآن)، دعای مجرمان (قرآن)، دعای محسنان (قرآن)، دعای محمد (قرآن)، دعای مستضعفان (قرآن)، دعای مسلمانان (قرآن)، دعای مسیحیان (قرآن)، دعای مشرکان (قرآن)، دعای مضطر (قرآن)، دعای ملائکه (قرآن)، دعای موسی (قرآن)، دعای مؤمنان (قرآن)، دعای نوح (قرآن)، دعای والدین (قرآن)، دعای هارون (قرآن)، دعای همسر عمران (قرآن)، دعای همسر فرعون (قرآن)، دعای هود (قرآن)، دعای یحیی (قرآن)، دعای یعقوب (قرآن)، دعای یوسف (قرآن)، دعای یونس (قرآن)، دعوت به دعا (قرآن)، زمان دعا (قرآن)، زمینه‌های دعا (قرآن)،شنونده دعا (قرآن)، صدا در دعا (قرآن)، مداومت بر دعا (قرآن)، وقت دعا (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عسکری، ابوهلال حسن بن عبدالله، معجم الفروق اللغویّه، ص ۵۳۴.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۴، ص ۲۵۷، «دعا».    
۳. عسکری، ابوهلال حسن بن عبدالله، معجم الفروق اللغویّه، ص ۲۳۱.    
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۴، ص ۲۵۷، «دعا».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۴۸۱، برگرفته از مقاله «دعا».    


رده‌های این صفحه : دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار