دعا کردن به پهلو (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی دعا کردن انسان در حالت‌های مختلف از آیه ۱۲ سوره یونس بحث می‌کنیم.


زمینه دعا

[ویرایش]

واذا مس الانسـن الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قآئما... «و هنگامی که به انسان زیان (و ناراحتی) برسد ما را (در همه حال) در حالی که به پهلو خوابیده، یا نشسته، یا ایستاده است می‌خواند، اما هنگامی که ناراحتی او را بر طرف ساختیم چنان می‌رود که گوئی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده نخوانده، این‌گونه برای اسراف‌کاران اعمالشان زینت داده شده است».
اشاره به وجود نور توحید در فطرت و عمق روح آدمی کرده می‌گوید: (هنگامی که به انسان زیانی می‌رسد، و دستش از همه جا کوتاه می‌شود، دست به سوی ما دراز می‌کند و ما را در همه حال در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است می‌خواند) (و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما)
آری خاصیت مشکلات و حوادث دردناک، کنار رفتن حجاب‌ها از روی فطرت پاک آدمی است، در کوره حوادث تمام قشرهای سیاهی که روی این فطرت را پوشانده است می‌سوزد و از میان می‌رود، و برای مدتی، هر چند کوتاه درخشش این نور توحیدی آشکار می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۱۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «دعا کردن به پهلو».    


رده‌های این صفحه : دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار