دعا در جاهلیت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوت و کف زدن، شیوه عبادت و دعای مردم جاهلیت مکه در مسجد الحرام و اطراف کعبه بود.


دعا در عصر جاهلیت

[ویرایش]

وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیة... «(آنها که مدعی هستند ما هم نماز داریم،) نمازشان نزد خانه (خدا)، چیزی جز «سوت کشیدن» «کف زدن» نبود پس بچشید عذاب (الهی) را بخاطر کفرتان.» (برداشت بر اساس قول ابن عباس است که «صلاتهم» را به معنای دعا دانسته است.)

← عبادت جاهلی


در تاریخ می‌ خوانیم که گروهی از اعراب در زمان جاهلیت به هنگام طواف خانه کعبه لخت مادرزاد می‌ شدند، و سوت می‌ کشیدند و کف می‌ زدند و نام آن را عبادت می‌ گذاشتند، و نیز نقل شده هنگامی که پیامبر در کنار حجر الاسود رو به سوی شمال می‌ ایستاد (که هم مقابل کعبه باشد و هم بیت المقدس!) و مشغول نماز می‌ شد دو نفر از طائفه "بنی سهم" در طرف راست و چپ آن حضرت می‌ ایستادند یکی "صیحه" می‌ کشید و دیگری "کف" می‌ زد تا نماز پیامبر را مشوش کنند.

← نماز جاهلی


چرا خداوند عذابشان نکند و حال آنکه همین هایند که بندگان مؤمن را از مسجد الحرام جلوگیری می‌ کنند، نماز خواندنشان در خانه خدا جز ملعبه ‌ای از سوت کشیدن و دست زدن نبود، پس چون چنین بود اینک باید عذاب را به کیفر اینکه کفر می‌ ورزیدند بچشند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۳۵.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۴۶۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۱۵۷.    
۴. طباطبائی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۹، ص۹۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۴۵۳، برگرفته از مقاله «دعا در جاهلیت».    


رده‌های این صفحه : دعا | عصر جاهلیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار